Chỉ May Đỏ Tươi số 5 40/2 5000m(100 cuộn)

1.550.000

Chỉ May Sợi 40/2 màu đỏ tươi số 5 đã qua xử lý nhuộm, 

Loại sợi : Polyester

070 4444 186 - 098 180 3600