Chỉ May Trắng Mộc 20/2 2000m

13.500

Chỉ May Sợi 20/2 màu trắng mộc chưa qua xử lý nhuộm, 

Loại sợi : Polyester

070 4444 186 - 098 180 3600