Chỉ May Trắng Mộc 40/2 5000m

13.500

Chỉ May Sợi 40/2 màu trắng mộc chưa qua xử lý nhuộm, 

070 4444 186 - 098 180 3600