Chỉ May Trắng Tinh 20/2 2000m (100 cuộn)

1.550.000

Chỉ May Sợi 20/2 màu trắng tinh đã qua xử lý nhuộm, 

Loại sợi : Polyester

070 4444 186 - 098 180 3600