Chỉ Tơ 150A Trắng

18.500

Chỉ Tơ vắt sổ 150A loại thường, không tốt bằng A0 nên một số máy bị kén chỉ 

Loại sợi : Polyester

070 4444 186 - 098 180 3600