Chỉ Tơ 75A Trắng

22.000

Chỉ Tơ vắt sổ 75A loại tốt,

Loại sợi : Polyester

070 4444 186 - 098 180 3600